Ochrann znmka ANACONDA
Logo ANACONDA
Spony s otvorem

Spony s otvorem

Prodn polyamid 6.6. Snadn mont stiskem prstu. Odolv vibracm, otru a korozi

obj. slorozmryks v balencena/balen / kscena/ks
prmr otvorumax. tlouka deskyD
4604023,182,366,351000 ks3,8 K6,4 K
4604033,183,186,351000 ks3,8 K6,4 K
4604043,183,966,351000 ks3,8 K6,4 K
4604053,184,786,351000 ks3,8 K6,4 K
4604063,185,566,351000 ks3,1 K6,2 K
4604073,186,356,351000 ks3,8 K6,4 K
4604083,962,367,941000 ks3,8 K6,2 K
4604093,963,187,941000 ks3,8 K6,2 K
4604103,963,967,941000 ks3,8 K6,2 K
4604113,964,757,941000 ks3,8 K6,2 K
4604123,965,547,941000 ks3,8 K6,2 K
4604133,966,357,941000 ks3,8 K6,2 K
4604143,967,147,941000 ks3,8 K6,2 K
4604153,967,927,941000 ks3,8 K6,2 K
4604163,968,717,941000 ks3,8 K6,2 K
4604173,969,537,941000 ks3,8 K6,2 K
4604185,562,368,731000 ks3,8 K6,2 K
4604195,563,188,731000 ks3,8 K6,2 K
4604205,563,968,731000 ks3,8 K6,2 K
4604215,564,788,731000 ks3,8 K6,2 K
4604225,565,568,731000 ks4 K6,4 K
4604235,566,358,731000 ks4 K6,4 K
4604245,567,148,731000 ks4 K6,4 K
4604255,567,928,731000 ks4 K6,4 K
4604266,352,3612,71000 ks4,7 K7,6 K
4604276,353,1812,71000 ks4,7 K7,6 K
4604286,353,9612,71000 ks4,7 K7,6 K
4604296,354,7512,71000 ks4,9 K8 K
4604306,355,5612,71000 ks4,9 K8 K
4604316,356,3512,71000 ks4,9 K8 K
4604326,357,1412,71000 ks4,9 K8 K
4604336,357,9212,71000 ks4,9 K8 K
4604346,358,7112,71000 ks4,9 K8 K
4604356,359,5312,71000 ks4,9 K8 K


Ceny jsou bez DPH a plat pi platb na dobrku.

Firma
Objednvka *
I
DI
Vae jmno *
Telefn *
E-mail *
Fakturan adresa *
Doruovac adresa
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE