Ochrann znmka ANACONDA
Logo ANACONDA
rouby bez hlavy

rouby bez hlavy

Prodn polyamid 6.6. Odpovd rozmrovm tolerancm: DIN 551.

obj. slorozmryks v balencena/balen / kscena/ks
dLvelikost slotu
0150060000VRM3x0,551,5x0,51000 ks2,6 K3,8 K
0150070000VRM3x0,561,5x0,51000 ks2,6 K4 K
0150080000VRM3x0,581,5x0,51000 ks2,8 K4,3 K
0090090000VRM3x0,5101,5x0,51000 ks3,8 K5,8 K
0090100000VRM3x0,5121,5x0,51000 ks0,7 K1,1 K
464266M4x0,762,0x0,651000 ks1,7 K2,5 K
464267M4x0,782,0x0,651000 ks1,4 K2,6 K
464268M4x0,7102,0x0,651000 ks1,4 K2,6 K
464269M4x0,7122,0x0,651000 ks1,4 K2,6 K
464270M4x0,7162,0x0,651000 ks1,4 K2,6 K
464271M4x0,7202,0x0,651000 ks1,7 K2,5 K
464272M4x0,7252,0x0,651000 ks1,7 K2,5 K
464273M4x0,7302,0x0,651000 ks1,7 K2,5 K
600260M5x0,883,3x0,91000 ks2,9 K3,6 K
464276M5x0,8103,3x0,91000 ks1,7 K2,5 K
464277M5x0,8123,3x0,91000 ks1,7 K2,5 K
464278M5x0,8163,3x0,91000 ks1,7 K2,5 K
464279M5x0,8203,3x0,91000 ks1,7 K2,5 K
464280M5x0,8253,3x0,91000 ks1,7 K2,5 K
464281M5x0,8303,3x0,91000 ks1,7 K2,5 K
464282M6x1,084,1x1,01000 ks1,9 K2,9 K
464283M6x1,0104,1x1,01000 ks1,9 K2,9 K
464284M6x1,0124,1x1,01000 ks1,9 K2,9 K
464285M6x1,0164,1x1,01000 ks1,9 K2,9 K
464286M6x1,0204,1x1,01000 ks1,9 K2,9 K
464287M6x1,0304,1x1,01000 ks1,7 K2,5 K
464289M6x1,0504,1x1,01000 ks2,5 K4 K
464290M6x1,0604,1x1,01000 ks4,8 K7,2 K
464291M8x1,2585,2x1,61000 ks6 K9 K
0150650000VRM8x1,25105,2x1,61000 ks1,7 K2,5 K
464293M8x1,25165,2x1,61000 ks6 K9 K
464294M8x1,25205,2x1,61000 ks6 K9 K
464295M8x1,25255,2x1,61000 ks6 K9 K
464296M8x1,25305,2x1,61000 ks6 K9 K
464298M8x1,25505,2x1,61000 ks6,5 K9,7 K
464299M10x1,5166,6x2,31000 ks6,5 K9,7 K
464300M10x1,5206,6x2,31000 ks6,2 K9,4 K
464301M10x1,5306,6x2,31000 ks7,2 K10,8 K
464303M10x1,5506,6x2,31000 ks8,4 K12,6 K
464304M10x1,5606,6x2,31000 ks8,9 K13,3 K
0091010000VRM12x1,75168,4x1,81000 ks11,5 K17,3 K
0091970000VRM12x1,75208,4x1,81000 ks20,4 K30,6 K


Ceny jsou bez DPH a plat pi platb na dobrku.

Firma
Objednvka *
IO
DI
Vae jmno *
Telefn *
E-mail *
Fakturan adresa *
Doruovac adresa
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN